آموزش
 
کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگردر سیستم گلستان از مسیر ( آموزش دانشجودانشجویان شاهد و ایثارگر عملیات دریافت اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر ) نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند .
بدیهی است در صورت عدم ثبت اطلاعات فوق تخفیف شهریه شاهد و ایثارگر دانشجو در سیستم گلستان اعمال نمی گردد .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما