آموزش
 
دانشجویانبکه هنوز پرونده آموزشی آنها ناقص است اگر تا قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای پایان ترم به آموزش دانشگاه مراجعه ننمایند و نقصی مدارک خودرا رفع ننمایند دانشگاه نسبت به درج منع ثبت نام ایشان در سیستم جامع گلستان اقدام خواهد نمود
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما