آموزش
 
قابل توجه دانشجویان گرامی:
ملاک انتخاب دانشجویان برتردر نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 به شرح زیر می باشد.
1-معدل دانشجویانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در نیمسال مذکور حداقل 13 و حداکثر 24 واحد درسی را گذرانده اند.
2-معدل دانشجویانی مورد ارزیابی قرار گرفته که در نیمسال مذکور معدلشان حداقل 15 و حداکثر 20 بوده است.
معدل دانشجویان تا رتبه 3 در صورت وجود براساس سال ورود به دانشگاه و نوع ورود به دانشگاه محاسبه شده است.


مقطــع
 
دوره
 
رشتــــه تحصیـــلی
شماره دانشجو
نام خانوادگی
نام
ترم ورود
رتبه
واحد گذرانده
معدل
ترم
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
900399261
محبی
مهین
3901
1
15
16.33
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
900320338
صیداحمدی
فاطمه
3901
2
18
15.74
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900433081
مهدوی
قانع
3901
1
19
15.81
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
900146032
امیری
پریسا
3901
2
14
15.73
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900418836
مصطفایی
پروانه
3901
1
17
16.58
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900291068
سنجری
غزاله
3901
2
16
15.68
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900295397
شافعیان
بشری
3901
3
13
15.46
کارشناسی
رسمی
حقوق
900380673
کرمی شینه
کاظم
3901
1
16
16.15
کارشناسی
رسمی
حقوق
900403268
محمدی
پیمان
3901
2
13
16
کارشناسی
رسمی
حقوق
900412597
مرادی
توفیق
3901
3
17
15.92
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
900192265
جعفری
پیمان
3901
1
13
17.44
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
900068655
غلامیان
لیلا
3901
1
16
15.49
کارشناسی
فراگیر
حقوق
900092680
ویسی
پرشنگ
3901
1
18
16.05
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900143045
اله یاری
طاهره
3901
1
17
16
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900409943
محمودی تبار
فاطمه
3901
2
16
15.99
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
900199558
جوهریان
معصومه
3901
3
16
15.53
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
909763238
خسروی کرناچی
حدیث
3902
1
15
16.07
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
909763288
نقشی
پریوش
3902
2
18
15.74
کارشناسی
فراگیر
حقوق
909763215
پرونده
فاطمه
3902
1
17
15.87
کارشناسی
فراگیر
حقوق
909763267
کریم پوراسکندری
سمیه
3902
2
24
15.5
کارشناسی
فراگیر
حقوق
909763212
پارسافرد
رضا
3902
3
13
15.08
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541517
منوچهری
زهرا
3911
1
20
16.33
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541539
ولیئی
نرگس
3911
2
20
16.22
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
917541268
برمر
کورش
3911
3
20
15.28
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541379
صبوری زالوابی
سپیده
3911
1
15
16.43
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541227
احمدزاده
اسرین
3911
2
17
16.39
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541465
محمدی
شهلا
3911
3
20
15.81
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917541490
مرادی
مجید
3911
3
20
15.81
کارشناسی
رسمی
حقوق
917541476
محمدی دره بادام
احسان
3911
1
19
16.88
کارشناسی
رسمی
حقوق
917541402
علی زاده
اذرنوش
3911
2
18
16.65
کارشناسی
رسمی
حقوق
917541351
زارعی
امیر
3911
3
20
16.09
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917541475
محمدی بابانی
سارا
3911
1
18
15.14
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541522
میری
مهسا
3911
1
17
15.81
کارشناسی
رسمی
مهندسی علوم کشاورزی
917541421
فهیمی
فرانک
3911
2
18
15.28
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917814790
محمدی
روناک
3912
1
19
15.69
کارشناسی
فراگیر
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
917764412
صفری
شیوا
3912
1
15
17.77
کارشناسی
فراگیر
راهنمایی و مشاوره
917764419
ویسی
بیان
3912
1
18
16.85
کارشناسی
فراگیر
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
917776790
غلامی
مرصاد
3912
1
17
15.23
کارشناسی
فراگیر
حقوق
917776757
اورنده
مهران
3912
1
19
15.9
کارشناسی
فراگیر
مدیریت دولتی (چندبخشی )
917776775
زرین
یوسف
3912
1
20
16.29
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962327
ویسی
نسرین
3921
1
17
17.86
کارشناسی
رسمی
حسابداری (چندبخشی )
923962285
مرادی
سامان
3921
2
16
16.39
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962181
رضایی
شهلا
3921
1
24
17.58
کارشناسی
رسمی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
923962109
امیری
لیلا
3921
2
20
15.11
کارشناسی
رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
923962284
مرادی
ایوب
3921
1
20
15.28
کارشناسی
رسمی
حقوق
923962159
خردمند
جمشید
3921
1
20
17.52
کارشناسی
رسمی
حقوق
923962104
الماسی دوابی
حدیث
3921
2
18
15.56
کارشناسی
رسمی
حقوق
923962336
یزدانی فر
شهاب
3921
3
19
15.52
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
923962165
دهقانی
منا
3921
1
19
15.89
کارشناسی
فراگیر
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
923827291
رضایی
هاجر
3921
1
20
15.67
کارشناسی
فراگیر
حقوق
923827289
پالنگ
محمدامین
3921
1
19
15.96
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
924133042
ناصری
شادی
3922
1
20
15.95
کارشناسی
رسمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
924133044
نوروزی مصیری
رضا
3922
1
14
16.08
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100604
ویسی
شبنم
3931
1
15
16.98
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100616
یوسفی
فریده
3931
2
14
16.71
کارشناسی
رسمی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
935100608
ویسی زاده
شنو
3931
3
18
16.29
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100611
هاشمی
الهام
3931
1
18
17.66
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100483
ظفری باکلانی
زهرا
3931
2
19
16.36
کارشناسی
رسمی
راهنمایی و مشاوره
935100530
کرمی
فوزیه
3931
3
20
16.25
کارشناسی
رسمی
روانشناسی
935100615
یزدانی
نسیم
3931
1
14
18.46
کارشناسی
رسمی
روانشناسی
935100456
رحیمی
سمیه
3931
2
18
15.92
کارشناسی
رسمی
حقوق
935100547
محمدی
بیان
3931
1
17
17.57
کارشناسی
رسمی
حقوق
935100546
محمدی
ایوب
3931
2
20
16.3
کارشناسی
رسمی
حقوق
935100505
فتاحی
اکبر
3931
3
18
16.27
کارشناسی
رسمی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
935100433
حاتمی چنگیزه
فاطمه
3931
1
17
16.69
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935273045
عبدی
داریوش
3932
1
20
16.46
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حسابداری (چندبخشی )
935273084
نصرالهی
شادی
3932
2
19
15.2
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
935273006
اردلانمردی
سرکوت
3932
1
20
18.19
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273092
یوسفی
سونیا
3932
1
20
15.32
کارشناسی
بدون آزمون رسمی
حقوق
935273047
عزیزی رزینی
علی
3932
2
20
15.21
کارشناسی ارشد
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236902
رشیدی
میترا
3931
1
8
15.79
کارشناسی ارشد
آموزشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236903
زارعی میراحمدی
امیر
3931
2
8
14.78
کارشناسی ارشد
آموزشی و پژوهشی رسمی
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
935236909
فخری
مسلم
3931
1
8
16.28

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما